20/05/2022 12:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hơi ấm

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2008 08:29

 

Ta bên nhau bếp cũng reo vui
em bẻ trao anh miếng sắn lùi
ấm rực trong anh nguồn lửa ấm
cái ấm sao mà ấm lứa đôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Hơi ấm