01/10/2022 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng gió mùa xuân

Tác giả: Lâu Văn Mua

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Triệu Trinh vào 12/04/2018 07:27

 

Tiếng gió vương làng quê gánh thóc
Rung thành tơ tiếng phát mùa xuân
Lòng bâng khuâng ngọc tuyền thềm cũ
Hoà mạch máu trên khắp bến xuân.
Nguồn: Lâu Văn Mua, Tôi bay vào mắt em (thơ), NXB Văn học, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâu Văn Mua » Tiếng gió mùa xuân