02/02/2023 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đặt hình vào tim

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/04/2016 10:55

 

Em ạ! Hình anh em hãy giữ!
Đặt vào tim ấy ấm mùa đông
Kẻo mai lưu lạc ta còn nhớ
Nhìn ảnh hình xưa thuở ấm nồng

Gương mặt chữ điền từng xao động
Lòng em thiếu nữ giấc mơ hồng
Hằng ước chung chăn tình tha thiết
Ở nơi xa ấy sẽ ngồi trông.
2006

Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Thơ tình yêu, NXB Hải Phòng, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đặt hình vào tim