05/07/2022 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung từ
宮詞

Tác giả: Đới Thúc Luân - 戴叔倫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2007 21:07

 

Nguyên tác

紫禁迢迢宮漏鳴,
夜深無語獨含情。
春風鸞鏡愁中影,
明月羊車夢裏聲。
塵暗玉階綦跡斷,
香飄金屋篆煙清。
貞心一任蛾眉妒,
買賦何須問馬卿。

Phiên âm

Tử cấm thiều thiều cung lậu[1] minh,
Dạ thâm vô ngữ độc hàm tình.
Xuân phong loan kính sầu trung ảnh,
Minh nguyệt dương xa[2] mộng lý thanh.
Trần ám ngọc giai kỳ tích đoạn,
Hương phiêu kim ốc triện yên thanh.
Trinh tâm nhất nhậm nga mi đố,
Mãi phú[3] hà tu vấn Mã Khanh[4].

Dịch nghĩa

Tử cấm thành ở xa xa, đồng hồ nước nhỏ giọt nghe rõ
Đêm sâu, không nói, cô đơn đè nén tình cảm
Gió xuân thổi, trong gương loan có một bóng sầu
Trăng sáng, tiếng xe dê vang lên như trong mộng
Bụi bám đầy thềm ngọc, dấu vết không còn nữa
Trong nhà vàng, hương bay bám vào những làn khói trong
Một lòng không thay đổi làm những người đẹp khác phải ghen tị
Mua bài phú việc gì phải hỏi nhờ Tư Mã.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Canh tàn thao thức thâm cung
Tình em nén xuống tận cùng đêm sâu
Gương loan một bóng u sầu
Xe dê văng vẳng còn đâu những ngày
Dấu chân xưa bụi phủ đầy
Khói ngưng trầm tích hương bay ủ phòng
Mõi mòn ngày tháng chờ mong
Trường Môn phú có động lòng quân vương?
[1] Đồng hồ nhỏ bằng nước trong cung. Xưa người ta dùng đồng hồ hoặc lậu hồ (漏壺) chứa nước, xoi thủng lỗ nhỏ dưới đáy, nước rỉ giọt (lậu) ra, căn cứ vào những vạch khắc trên trên bình để tính giờ. Truyện Kiều: "Đêm thu khắc lậu canh tàn".
[2] Xe dê kéo, chở vua đi đến phòng các mỹ nữ trong cung. Cung oán ngâm khúc: "Xe dê lọ rắc lá dâu mới vào".
[3] Mua phú: Trần A Kiều bị Hán Vũ Đế bỏ, trả nghìn vàng nhờ Tư Mã Tương Như làm bài "Trường Môn phú" dâng lên vua mong hồi tâm trở về.
[4] Tư Mã Tương Như tự Trường Khanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Thúc Luân » Cung từ