27/11/2020 11:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ nhập Hoài Hà kỳ 1
初入淮河其一

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 02:08

 

Nguyên tác

船離洪澤岸頭沙,
人到淮河意不佳。
何必桑乾方是遠,
中流以北即天涯!

Phiên âm

Thuyền ly Hồng Trạch[1] ngạn đầu sa,
Nhân đáo Hoài Hà ý bất giai.
Hà tất Tang Càn[2] phương thị viễn,
Trung lưu[3] dĩ bắc tức thiên nhai!

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Thuyền rời Hồng Trạch bờ toàn cát,
Đến đất Hoài Hà ý chẳng vui.
Hà tất Tang Càn là đất lạ,
Trung lưu về Bắc thảy xa xôi!
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
[1] Hồ nay ở phía tây tỉnh Giang Tô. Con đường thuỷ từ sông Hoài đến hồ Hồng Trạch do Bắc Tống đào là một đường vận tải sông chủ yếu.
[2] Tên sông, thượng du của sông Vĩnh Định, bắt nguồn từ núi Quản Sầm tỉnh Sơn Tây, chảy qua phía bắc tỉnh Hà Bắc. Thời Nam Tống, khu vực Tang Càn rơi vào tay Kim.
[3] Chỉ đoạn giữa sông Hoài. Từ năm Thiệu Hưng thứ 11 (1141), Nam Tống ký với Kim một bản hoà ước, một dải thành ở đây (trung lưu sông Hoài) làm giới tuyến của hai bên. Câu này ý nói biên giới Nam Tống đâu còn ở Tang Càn xa xôi mà ngay ở sông Hoài đây cũng đã trở thành biên giới phía bắc của Nam Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Sơ nhập Hoài Hà kỳ 1