28/11/2022 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích mẫu đơn hoa kỳ 1
惜牡丹花其一

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2007 19:40

 

Nguyên tác

惆悵階前紅牡丹,
晚來唯有兩枝殘。
明朝風起應吹盡,
夜惜衰紅把火看。

Phiên âm

Trù trướng giai tiền hồng mẫu đơn,
Vãn lai duy hữu lưỡng chi tàn.
Minh triêu phong khởi ưng xuy tận,
Dạ tích suy hồng bả hoả khan.

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mẫu đơn buồn bã nép bên thềm
Hai nhánh chớm tàn buổi nhá nhem
Mai sớm sẽ rơi khi gió thổi
Thương hồng đêm tiếc chong đèn xem!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tích mẫu đơn hoa kỳ 1