27/10/2020 06:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử kỳ 2
詠史其二

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hoanggiapton vào 17/09/2009 01:57

 

Nguyên tác

北湖南埭水漫漫,
一片降旗百尺干。
三百年間同曉夢,
鍾山何處有龍盤?

Phiên âm

Bắc Hồ[1], Nam Đại[2] thuỷ man man,
Nhất phiến hàng kỳ bách xích can.
Tam bách niên[3] gian đồng hiểu mộng,
Chung Sơn[4] hà xứ hữu long bàn?

Dịch nghĩa

Hồ Bắc Hồ và đập nước Nam Đại chỉ thấy mênh mang nước biếc,
Một ngọn cờ cao hàng trăm thước phấp phới bay, nhưng chỉ là cờ hàng mà thôi.
Ba trăm năm cũng chỉ giống như giấc mộng về sáng, rất chóng tàn,
Núi Chung Sơn làm sao có được thế long bàn hổ cứ ở chỗ nào?

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Bắc Hồ Nam Đại mênh mang,
Gió cao trăm thước cờ hàng mà thôi.
Ba trăm năm mộng tàn rồi,
Chung Sơn "hổ cứ" hỡi ôi "long bàn"?!

Nguồn: Toàn Đường thi tuyển dịch chú, Dương Tả Nghĩa chủ biên, NXB Trường Xuân, Trung Quốc, 2000
[1] Chỉ hồ Huyền Vũ ở Nam Kinh.
[2] Chỉ đập nước Kê Minh. Đời Nam triều, Tề Vũ Đế, một lần đến chơi thành Lang Nha, đem theo cung nữ, đi qua bờ bắc của hồ Huyền Vũ, thì đúng lúc trời sáng, gà bắt đầu gáy, vì vậy đập này sau đó được gọi là đập Kê Minh.
[3] Từ khi Đông Tấn lập nước, mở đầu cho thời kỳ Nam triều của Nam Bắc triều là năm 317, đến khi nhà Trần diệt, hết Nam triều là năm 589, sau công lịch, tính ra là 272 năm, đây nói cho tròn số.
[4] Chỉ Tử Kim Sơn, tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô ngày nay. Tương truyền, Gia Cát Lượng nhận xét về thế đất Nam Kinh: "Chung Sơn long bàn, Thạch Thành hổ cứ, đế vương chi trạch dã" 鍾山龍盤,石城虎踞,帝王之宅也 (Vùng Chung Sơn có thế rồng cuốn mình nằm, Thạch Thành có thế hổ ngồi, đúng là đất ở của bậc vua chúa). Thạch Thành, Chung Sơn đều chỉ Nam Kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Vịnh sử kỳ 2