16/08/2020 01:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ bạn

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 19/10/2009 05:42

 

(Ông tú tài Nghiêm Phúc Đồng ở Đốc Tín, Mỹ Đức, Hà Đông)

Vừng giăng thơ thẩn khéo trêu ngươi!
Trông thấy giăng mà nhớ lại ai
Nhớ lúc rượu ngon răm bảy chén
Nhớ khi đêm vắng một đôi người
Nhớ sân đứng tế người thiên cổ[1]
Nhớ chỗ nằm xem truyện “Liễu chai[2]
Muốn nhắn hỏi thăm ai nhắn hộ?
Chùa Tiên, sông Hát những ai chơi?
Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
[1] Tế Chiêu Quân ở sân chùa Non Tiên thuộc làng Tiên Mai gần Hội Xá, thuộc thắng cảnh Hương Sơn, sau khi Đỗ thị, người được tiên sinh yêu, đi lấy chồng. Sau khi trượt khoa thi Hương (1912), Tản Đà theo bạn là tú tài Nghiêm Phúc Đồng về ở chùa Non Tiên. Ở đây, Tản Đà lập đàn tế Chiêu Quân và đọc Liêu trai, đêm đêm thường đốt đuốc đi tìm hồ quỷ.
[2] Liêu trai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Nhớ bạn