17/01/2021 04:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên Chi hành
燕支行

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 14:40

 

Nguyên tác

漢家天將才且雄,
來時謁帝明光宮。
萬乘親推雙闕下,
千官出餞五陵東。
誓辭甲第金門裏,
身作長城玉塞中。
衛霍才堪一騎將,
朝廷不數貳師功。
趙魏燕韓多勁卒,
關西俠少何咆勃。
報讎只是聞嘗膽,
飲酒不曾妨刮骨。
畫戟雕戈百白寒,
連旗大旆黃塵沒。
疊鼓遙翻瀚海波,
鳴笳亂動天山月。
麒麒錦帶佩吳鉤,
颯遝青驪躍紫騮。
拔劍已斷天驕臂,
歸鞍共飲月支頭。
漢兵大呼一當百,
虜騎相看哭且愁。
教戰雖令赴湯火,
終知上將先伐謀。

Phiên âm

Hãn gia thiên tướng tài thư hùng
Lai thời yết đế Minh Quang cung
Vạn thừa thân suy song khuyết hạ
Thiên quan xuất tiễn Ngũ Lăng đông
Thệ từ giáp đệ kim môn lý
Thân tác Trường Thành Ngọc Tái trung
Vệ Hoắc tài kham nhất kỵ tướng
Triều đình bất sổ Nhị Sư công
Triệu Nguỵ Yên Hàn đa kình tốt
Quan Tây hiệp thiếu hà bào bột
Báo cừu chỉ thị văn thường đảm
Ẩm tửu bất tằng phương quát cốt
Hoạch kích điêu qua bạch nhật hàn
Liên kỳ đại bái hoàng trần một
Điệt cổ dao phiên Hản Hải ba
Minh già loạn động Thiên Sơn nguyệt
Kỳ lân cẩm đới bội ngô câu
Táp đạp thanh ly dược tử lưu
Bạt kiếm kỷ đoạn thiên kiêu tí
Quy yên cộng ẩm Nhục Chi đầu
Hãn binh đại hô nhất đương bách
Lỗ kỵ tương khán khốc thả sầu
Giao chiến tuỳ lệnh phó thang hoả
Chung tri thượng tướng tiên phạt mưu.

Bản dịch của (Không rõ)

Tướng quân đại hãn tài song toàn
Gặp thời triều kiến điện Minh Quang
Tính mệnh xin dâng nơi cửa khuyết
Đưa tiễn lên đường đông Ngũ Lăng
Thề quyết xa nhà ra biên ải
Đến tận Trường Thành Ngọc Môn quan
Vệ Hoắc tài chỉ bằng kỵ tướng
Nhị Sư không kể đến công huân
Triệu Ngụy Yên Hàn lắm dũng sĩ
Quan Tây hiệp khách thét gầm vang
Báo thù nên thường khi nếm mật
Rượu uống đã từng cạo róc xương
Hoành kích phóng đao ngày chợt lạnh
Quân kỳ rợp bóng im bụi vàng
Đánh trống ùn lên sóng Hản Hải
Thổi tiêu chấn động trăng Thiên Sơn
Đai gấm ngang mình đeo kiếm báu
Ngựa chiến bon bon phóng nhảy chồm
Múa kiếm chặt tay kiêu tướng giặc
Về dinh ăn tiệc đầu Nhục Chi
Đại binh hét lớn một như trăm
Kỵ mã Hung Nô buồn khóc than
Theo lệnh liều xông pha khói lửa
Nhờ mưu thượng tướng thắng vẻ vang.
Nguyên chú: "Thời niên nhị thập nhất" 時年二十一 (Làm khi 21 tuổi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Yên Chi hành