29/01/2022 11:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Phúc Xuyên Lê đài phóng nguyệt vịnh
和福川黎台旅月詠

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:25

 

Nguyên tác

何處無明月,
空山獨夜看。
回頭思故鄉,
舉頭望長安。

Phiên âm

Hà xứ vô minh nguyệt,
Không sơn độc dạ khan.
Hồi đầu tư cố hương,
Cử đầu vọng Trường An.

Dịch nghĩa

Có nơi nào mà lại không có trăng sáng?
Ở trong núi một mình buồn bã ngắm trăng.
Quay đầu nhìn quê hương,
Ngưỡng mặt nhìn Trường An.

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Nơi nào không trăng thanh?
Một mình trong núi xanh.
Quay đầu hướng làng xóm,
Ngước đầu nhìn kinh thành!
Bài này chịu ảnh hưởng của Lý Bạch trong bài Tĩnh dạ tứ 靜夜思.

Nguồn: Nguyễn Thiên Thụ, Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Hoạ Phúc Xuyên Lê đài phóng nguyệt vịnh