12/05/2021 14:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ Trúc chi ca kỳ 6
西湖竹枝歌其六

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2014 18:26

 

Nguyên tác

病春日日可如何?
起向西窗理琵琶。
見說枯槽能卜命,
柳州弄口問來婆。

Phiên âm

Bệnh xuân nhật nhật khả như hà?
Khởi hướng tây song lý tỳ bà.
Kiến thuyết khô tào[1] năng bốc mệnh,
Liễu Châu lộng khẩu vấn lai bà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Những ngày xuân bệnh thêm vì nhớ
Hướng cửa tây gảy dở tỳ bà
Giỏi giang đoán mệnh, người già
Liền xin gọi đến một bà Liễu Châu
[1] Chỉ người già tóc bạc khô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Tây Hồ Trúc chi ca kỳ 6