08/12/2022 04:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Mỗi ngày nó cứ hắt vào tôi”
“It struck me every day”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/08/2022 20:51

 

Nguyên tác

It struck me every day
The lightning was as new
As if the cloud that instant slit
And let the fire through.

It burned me in the night,
It blistered in my dream;
It sickened fresh upon my sight
With every morning’s beam.

I thought that storm was brief,--
The maddest, quickest by;
But Nature lost the date of this,
And left it in the sky.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Mỗi ngày nó cứ hắt vào tôi
Tia chớp như là mới lại thôi
Như thể đám mây vừa chợt tách
Để lửa chập chùng xuyên qua tôi.

Nó đốt cháy tôi trong màn đêm,
Nó bùng lên trong giấc mơ êm;
Nó tươi lành lại cho tôi thấy
Với cả chùm trong mỗi bình minh.

Nghĩ rằng cơn bão chỉ ngắn thôi, -
Điên nhất, nhanh nhất bởi do tôi;
Nhưng Thiên nhiên mất đi ngày ấy,
Và để nó lên giữa bầu trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Mỗi ngày nó cứ hắt vào tôi”