31/01/2023 20:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyên hoả
元火

Tác giả: Khuông Việt thiền sư - 匡越禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 06:10

 

Nguyên tác

木中元有火,
元火復還生。
若謂木無火,
鑽燧何由萌。

Phiên âm

Mộc trung nguyên hữu hoả,
Nguyên hoả phục hoàn sinh.
Nhược vị mộc vô hoả,
Toàn toại hà do manh?

Dịch nghĩa

Trong cây vốn có lửa,
Sẵn lửa, lửa mới sinh ra.
Nếu cây không có lửa,
Khi cọ xát sao lại thành?

Bản dịch của Nguyễn Bá Chung

Cây xanh sẵn lửa bao đời
Truyền qua bao kiếp đổi dời tái sinh
Nếu không sẵn nhiệt tử sanh
Đem cây cọ xát dễ thành lửa sao?
Tương truyền, sư ứng khẩu 4 câu thơ này trước khi tịch.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuông Việt thiền sư » Nguyên hoả