31/03/2023 19:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (XII)
無題

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2017 20:29

 

Nguyên tác

土淨令人道果圓,
娑婆性習一時遷。
魚離密網遊滄海,
雁避虛弓入遠天。
來往輪回從此息,
死生煩惱莫能纏。
無心即是真清泰,
有染如何望寶蓮?

Phiên âm

Thổ tịnh linh nhân đạo quả viên,
Ta Bà tính tập nhất thời thiên.
Ngư li mật võng du thương hải,
Nhạn tỵ hư cung nhập viễn thiên.
Lai vãng luân hồi tòng thử tức,
Tử sinh phiền não mạc năng triền.
Vô tâm tức thị chân thanh thái,
Hữu nhiễm như hà vọng bảo liên?

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Cõi thanh đạo quả dễ viên tròn,
Tập quán hèn thô tự đổi liền.
Cá lội bể khơi lìa lưới rập,
Nhạn bay trời rộng thoát cung tên.
Luân hồi đã dứt đường sinh tử,
Phiền não còn đâu niệm đảo điên.
Một điểm không tâm là Cực Lạc,
Nhiễm mê khó dự bảo trì liên.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (XII)