27/10/2021 08:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngoài thời gian

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 07:47

 

Duyên tiên như thể mộng đời
Vút bay cánh hạc lưng trời Thiên Thai
Ngập ngừng nửa bước trần ai
Người xưa chốn cũ đã ngoài thời gian
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Ngoài thời gian