08/12/2022 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ em

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:20

 

Bên em sao vẫn nhớ em
Tay trong tay vẫn sợ đêm xa ngày
Mấy vần lục bát hao gầy
Hình như cũng muốn đong đầy dáng em.
1962

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Nhớ em