06/12/2021 18:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn bạc Tương giang tác
晚泊湘江作

Tác giả: Quán Hưu - 貫休

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 02/03/2017 07:59

 

Nguyên tác

煙浪瀁秋色,
高吟似有鄰。
一輪湘渚月,
萬古獨醒人。
岸濕穿花遠,
風香禱廟頻。
只應諛佞者,
到此不傷神。

Phiên âm

Yên lãng dạng thu sắc,
Cao ngâm tự hữu lân.
Nhất luân Tương chử nguyệt,
Vạn cổ độc tỉnh[1] nhân.
Ngạn thấp xuyên hoa viễn,
Phong hương đảo miếu[2] tần.
Chỉ ưng du nịnh giả,
Đáo thử bất thương thần.

Dịch nghĩa

Khói sóng toát ra vẻ thu,
Ngâm thơ lớn như cho người đã khuất nhưng gần bên nghe.
Một vầng trăng tròn treo trên bãi sông Tương,
Như soi sáng con người muôn đời thức tỉnh.
Bờ sông ẩm thấp nên cây có hoa mọc lan xa,
Gió đưa hương thơm như giúp người đến cầu xin ở miếu hoài.
Chỉ có bọn ưa phỉnh nịnh,
Tới đây mới không làm phương hại tới thần nơi miếu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẻ thu thấy từ nơi khói sóng
Ngâm thơ to cho bóng gần nghe
Sông Tương vầng nguyệt tròn vo
Như soi kẻ thức tỉnh cho muôn đời
Bờ sông ẩm hoa dời xa ngạn
Gió đưa hương cho đám người cầu
Kẻ ưa phỉnh nịnh cho dầu
Đến đây cũng chẳng hại đâu thánh thần.
Tiêu đề có bản chép là Tương giang hoài cổ. Sông Tương phát nguyên từ núi Hưng Hải trong huyện Hưng An, tỉnh Quảng Tây, chảy hướng đông bắc qua tỉnh Hồ Nam để vào hồ Động Đình.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999
[1] Từ câu nói của Khuất Nguyên trong Sở từ, chương Ngư phủ: “chúng nhân giai tuý, ngã độc tỉnh” (mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh).
[2] Chỉ miếu thờ Khuất Nguyên, người nước Sở cuối thời Chiến Quốc. Ông có tài và yêu nước, nhưng bọn quyền thần ganh ghét kiếm cớ đày ông ra Trường Sa. Ông uất ức nhảy sông tự vẫn, được dân tôn làm thần và lập miếu thờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quán Hưu » Vãn bạc Tương giang tác