02/08/2021 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dòng nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:44

 

Dòng nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược
Dòng nước chảy ngược, cá vược rượt theo
Hai đứa ta chẳng quản giàu nghèo
Ngặt vì cha mẹ cứ theo cựu truyền
Khảo dị:
Nước chảy xuôi con cá buộc lội ngược
Nước chảy con cá vược lội ngang
Hẩm hiu thiếp chẳng gặp chàng
Thôi thì coi nhau như Lưu Bình - Dương Lễ, cho trọn vẹn cả hai đàng đó anh
Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược
Nước chảy ngược con cá vược lội xuôi
Anh với em xa cách ngậm ngùi
Mong cho gặp mặt xác vùi cũng ưng
Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược
Nước chảy ngược, con cá vược sang ngang
Thuyền em vào bến Lại Giang
Sao thuyền anh lại ngược đàng Quảng Nam
Hay là anh đã ra dạ phụ phàng?

(Lại Giang: Bến sông ở Bình Định)
Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược
Nước chảy ngược con cá vược lội ngang
Thuyền em cập bến Thuận An
Thuyền anh lại vượt lên ngàn đó anh ơi!
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Dòng nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược