01/02/2023 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõi thơ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bái

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2013 09:38

 

Ở cuối trời này nhiều nắng quá
Nước mây như chẳng biết bến bờ
Ta còn rong ruổi ngoài tầm sóng
Trong cuộc giao tình với cõi thơ

Xa rồi, chả lẽ mình ta tiếc
Tháng ngày còn mỗi nỗi đơn côi
Cũng xin đem gói làm quà tặng
Cho những phiêu du của kiếp người

Biết thế, nhưng rồi đành phải thế
Bao nhiêu nắng nỏ dưới trời này
Chịu khó gom về dăm ba giọt
Giữ lại cho mình đỡ trắng tay
Nguồn: Ngọc Bái, Trong trẻo trước mùa thu (thơ), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Bái » Cõi thơ