01/07/2022 17:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em 9

Tác giả: Đỗ Trung Lai

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 04/02/2008 08:06

 

(hay là Tương tư)

Em đã rằng em đến
Mà nước lại xa bờ
Em rằng, em sẽ lại
Mà rồi đưa đò đưa!

Ngày, anh tìm chốn vắng
Ngồi trông mấy ngọn dừa
Nắng cài qua kẽ lá
Nhớ ai cười hôm xưa

Đêm buồn ôm đàn cũ
Cũng Tư Mã Tương Như
Năm canh chầy không ngủ
Ôm gối, sầu tương tư.
Nguồn: Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trung Lai » Em 9