17/10/2021 11:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mậu Thân chính nguyệt tác
戊申正月作

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 10:00

 

Nguyên tác

三分頭白寸心丹,
世上紛紛萬事難。
自笑不如錢若水,
年纔四十便休官。

Phiên âm

Tam phân đầu bạch thốn tâm đan,
Thế thượng phân phân vạn sự nan.
Tự tiếu bất như Tiền Nhược Thuỷ,
Niên tài tứ thập tiện hưu quan.

Dịch nghĩa

Ba phần tóc trên đầu đã bạc, vẫn tấc lòng son,
Sự đời bối rối, muôn việc khó khăn.
Tự cười mình không bằng ông Tiền Nhược Thuỷ,
Tuổi mới bốn mươi đã cáo quan về hưu.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Ba phần tóc bạc tấc lòng son,
Đường thế gian nan buớc cũng chồn.
Tự giễu không như Tiền Nhược Thuỷ,
Tuổi vừa bốn chục đã hưu quan.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Mậu Thân chính nguyệt tác