09/12/2022 03:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sijo
시조

Tác giả: Mun Hyang - 문향

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2020 18:55

 

Nguyên tác

오냐 말 아니따나 싫거니 아니 말라
하늘 아래 너 뿐이면 아마 내야 하려니와
하늘이 삼겼으니 날 괼 인들 없으랴

Bản dịch của Vũ Thị Thanh Tâm

Vâng, anh hỡi, xin đừng nói nữa,
nếu chẳng cần, anh nói làm chi?
Dưới bầu trời, nếu chỉ có anh,
thì cứ nói: “anh là tất cả”
Nhưng trời đã tạo ra đôi lứa
đâu lẽ nào em chẳng có ai?
Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mun Hyang » Sijo