16/10/2021 20:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Khẩu nhàn cư ký Kinh Lạc hữu nhân
京口閒居寄京洛友人

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2009 01:37

 

Nguyên tác

吳門煙月昔同遊,
楓葉蘆花並客舟。
聚散有期雲北去,
浮沈無計水東流。
一尊酒盡青山暮,
千里書回碧樹秋。
何處相思不相見,
鳳城龍闕楚江頭。

Phiên âm

Ngô Môn[1] yên nguyệt tích đồng du,
Phong diệp lô hoa tịnh khách chu.
Tụ tản hữu kỳ vân bắc khứ,
Phù trầm vô kế thuỷ đông lưu.
Nhất tôn tửu tận thanh sơn mộ,
Thiên lý thư hồi bích thụ thu.
Hà xứ tương tư bất tương kiến,
Phụng thành long khuyết Sở giang[2] đầu.

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Ngô Môn trăng khói đã cùng nhau
Thuyền dưới cây phong cạnh khóm lau
Hướng bắc làn mây tan hợp mãi
Về đông dòng nước chảy trôi mau
Chiều hôm cạn chén xanh non vắng
Nghìn dặm mong thư úa lá thu
Hai ngả nhớ mong đều chẳng thấy
Phượng Thành xa cách Sở Giang đầu
Kinh Khẩu là tên có từ đời Hán của một trấn thuộc Dương Châu, ở bên sông Trường Giang, nay thuộc Giang Tô. Đây là nơi hiểm yếu về quân sự, từng là kinh đô nhà Đông Tấn. Kinh Lạc tức Lạc Dương.

Có nơi chép tên bài này là Lưỡng đô thân hữu 兩都親友.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
[1] Tên huyện thuộc tỉnh Giang Tô.
[2] Tên sông ở phủ Hoài An, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Kinh Khẩu nhàn cư ký Kinh Lạc hữu nhân