02/07/2022 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 07
感遇其七

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:15

 

Nguyên tác

白日每不歸,
青陽時暮矣。
茫茫吾何思?
林臥觀無始,
眾芳委時晦,
鶗鴃鳴悲耳。
鴻荒古已頹,
誰識巢居子?

Phiên âm

Bạch nhật mỗi bất quy,
Thanh dương thì mộ hĩ.
Mang mang ngô hà tứ?
Lâm ngoạ quan vô thuỷ,
Chúng phương uỷ thì hối,
Đề quyết minh bi nhĩ.
Hồng hoang cổ dĩ đồi,
Thuỳ thức sào cư tử?

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mỗi ngày qua không lại
Trời tối khi quá chiều
Ta nghĩ gì mờ mịt?
Liên miên rừng cô liêu
Đêm đen mặc hương toả
Chim quốc kêu nghe sầu
Thủa hồng hoang gió dữ
Chim non biết ở đâu?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 07