05/07/2022 14:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xúc chức
促織

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:38

 

Nguyên tác

促織甚微細,
哀音何動人。
草根吟不穩,
床下夜相親。
久客得無淚,
放妻難及晨。
悲絲與急管,
感激異天真。

Phiên âm

Xúc chức thậm vi tế,
Ai âm hà động nhân.
Thảo căn ngâm bất ổn,
Sàng hạ da tương thân.
Cửu khách đắc vô lệ,
Phóng thê nan cập thần.
Bi ti dữ cấp quản,
Cảm kích dị thiên chân.

Dịch nghĩa

Con dế rất nhỏ bé,
Tiếng kêu động lòng người.
Nơi gốc cỏ kêu không ổn,
Dưới giường đêm yên thân.
Mi như người khách được cái không có nước mắt,
Người vợ bị ruồng bỏ khó mà chờ tới sáng.
Tiếng đàn sáo gấp gáp,
Cùng đều gây cảm kích, tuy khác bản chất.

Bản dịch của Phạm Doanh

Con dế sao bé nhỏ,
Giọng buồn động lòng người.
Gốc cỏ ngâm không ổn,
Gầm giường đêm yên nơi.
Khách lạ, không nước mắt,
Vắng vợ, khó sáng trời.
Khác chất, chung tác dụng:
Sáo gấp với đàn lơi.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xúc chức