30/10/2020 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập bất hài kỳ 03
十不諧其三

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2020 10:16

 

Nguyên tác

三不諧,三不諧,
思到無思淚滿腮。
哎呀,淚滿腮,
不能揩。

Phiên âm

Tam bất hài, tam bất hài,
Tư đáo vô tư lệ mãn tai.
Ai nha, lệ mãn tai,
Bất năng khai.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Ba than càng nghĩ càng say
Dòng châu càng gạt càng đầy vành mi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Thập bất hài kỳ 03