09/12/2019 14:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Hoài Tân My
寄懷辛眉

Tác giả: Vương Khải Vận - 王闓運

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2010 19:58

 

Nguyên tác

空山霜氣深,
落月千里陰。
之子未高臥,
相思共此心。
一夜梧桐老,
聞君江上琴。

Phiên âm

Không sơn sương khí thâm,
Lạc nguyệt thiên lý âm.
Chi tử vị cao ngoạ,
Tương tư cộng thử tâm.
Nhất dạ ngô đồng lão,
Văn quân giang thượng cầm.

Bản dịch (của Bản dịch của Phạm Công Đạt)

Núi vắng hơi sương đậm
Trăng lặn nghìn dặm mờ
Người ấy chưa quy ẩn
Tương tư chung một lòng
Một đêm ngô đồng lão
Nghe đàn ngài trên sông
Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Khải Vận » Ký Hoài Tân My