22/10/2021 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cứ trong nghĩa lý luân thường

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2019 20:40

 

Cứ trong nghĩa lý luân thường,
Làm người phải giữ kỷ cương mới mầu.
Đừng cậy khoẻ, chớ khoe giàu,
Trời kia còn ở trên đầu, còn kinh.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cứ trong nghĩa lý luân thường