24/05/2024 17:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ đạo thi
悟道詩

Tác giả: Diệu Tổng - 妙總

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 30/11/2016 09:11

 

Nguyên tác

一葉扁舟泛渺茫,
呈橈舞棹別宮商。
雲山海月都拋卻,
贏得莊周蝶夢長。

Phiên âm

Nhất diệp thiên chu phiếm diểu mang,
Trình kiêu vũ trạo biệt cung thương.
Vân sơn hải nguyệt đô phao khước,
Doanh đắc Trang Chu điệp mộng trường.

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Bát ngát thuyền con một lá trôi,
Quẫy chèo riêng có khúc ca rồi.
Núi mây trăng biển đều từ bỏ,
Đạt được Trang Chu giấc bướm thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diệu Tổng » Ngộ đạo thi