05/02/2023 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghỉ yên dưới mộ
Sírba tették...

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 05/10/2011 09:38

 

Nguyên tác

Sírba tették első szeretőmet.
Búm e síréj holdvilága volt.
Uj szerelmem, mint nap, jött ez éjre
Fölkelt a nap... halványúl a hold.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Người tình đầu của tôi đã nghỉ yên dưới mộ
Nỗi đau tôi như ánh trăng trong nấm mộ đêm đen
Tình yêu mới của tôi đã lên rồi như vầng dương rực rỡ
Ánh trăng ư... đã tan dần dưới uy lực của vầng dương.
Pest, 1845. augusztus
(8 - 1845)
Nguồn: Thơ Xanđor Pêtôfi, Kiều Văn tuyển giới thiệu, NXB Thanh Niên, 2004, tr. 22

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Nghỉ yên dưới mộ