26/07/2024 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Quán tảo xuân kỳ 1
安館早春其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/03/2014 20:39

 

Nguyên tác

三更鐘斷雞咿喔,
落落數家聞爆竹。
出門倦倚立門看,
路少燈行室稀燭。

Phiên âm

Tam canh chung đoạn kê y ốc,
Lạc lạc sổ gia văn bộc trúc.
Xuất môn quyện ỷ lập môn khan,
Lộ thiểu đăng hành thất hy chúc.

Dịch nghĩa

Tiếng chuông chấm dứt canh ba, xen lẫn tiếng gà gáy
Đây đó mấy nhà nghe tiếng pháo nổ
Ra cửa, mỏi mệt đứng tựa cửa ngắm nhìn
Ngoài đường ít bóng đèn đi, trong nhà hiếm thấy ánh nến

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Chuông dứt, canh ba vẳng tiếng gà,
Pháo ran đây đó một vài nhà.
Đứng buồn tựa cửa nhìn thiên hạ,
Đường ít đèn, nhà nến cũng thưa.
An Quán chưa rõ ở đâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » An Quán tảo xuân kỳ 1