08/12/2022 20:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tập tầm vông, tay không tay có

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/08/2019 01:24

 

Tập tầm vông, tay không tay có,
Tập tầm vó, tay có tay không.
Tay nào không? Tay nào có?
Tay nào có? Tay nào không?...
Đây là một bài đồng dao phổ biến nhại theo âm trống tầm vông / tâm vinh (gọi theo Nghệ An) tức trống cơm. Cách chơi: Hai người ngồi đối diện nhau, một người giấu một vật trong lòng bàn tay và vừa hát vừa múa vòng tay, kết thúc câu hát thì dừng lại và người kia đoán vật được giấu trong tay nào.

Khảo dị:
Tập tầm vông, tay không tay có,
Tập tầm vó, tay có tay không.
Mời các bạn đoán sao cho trúng,
Tập tầm vó đố tay nào có, tay nào không.
Có có, không không.
Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tập tầm vông, tay không tay có