24/09/2021 12:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi qua nghe tiếng em đàn (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:40

 

Đi qua nghe tiếng em đàn,
Cá mười khe đứng lại, chim trên ngàn đậu im.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi qua nghe tiếng em đàn (I)