25/10/2021 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Học trò học trỏ học trò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 09:03

 

Học trò học trỏ học trò,
Đi chưa tới chợ đã lo ăn hàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Học trò học trỏ học trò