29/05/2022 15:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xem như người thân

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 15:07

 

Tuổi trẻ tinh tấn công phu
Thanh xuân hiền thiện khỏi ưu khỏi phiền
Không tham nhiễm, không đảo điên
Phạm hạnh thắng diệu, phúc duyên đời đời
Muốn được vậy, phải định thời
Xem như thân thuộc người người lạ quen
Như mẹ, như chị, như em
Tự vô lượng kiếp xuống lên luân hồi
Bây giờ gặp lại trong đời
Nhớ tình thân thuộc, khỏi rơi lạc lầm
Không niệm xấu, không dục tâm
Thân thương thay thế tình thâm nhiều đời
Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Xem như người thân