27/10/2020 07:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức sự
即事

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2008 05:39

 

Nguyên tác

抵鵲山前雲掩扉,
更甘終老脫朝衣。
曉窺青鏡千峰入,
暮倚長松獨鶴歸。
雲裏引來泉脈細,
雨中移得藥苗肥。
何須一箸鱸魚膾,
始掛孤帆問釣磯。

Phiên âm

Để Thước sơn tiền vân yểm phi,
Canh cam chung lão đoái triều y.
Hiểu khuy thanh kính thiên phong nhập,
Mộ ỷ trường tùng độc hạc quy.
Vân lý dẫn lai tuyền mạch tế,
Vũ trung di đắc dược miêu phì.
Hà tu nhất trợ lô ngư khoái,
Thuỷ quải cô phàm vấn điếu ky.

Dịch nghĩa

Gửi thân vào ngôi nhà kín cửa trước núi Để Thước
Để sống hết tuổi già sau khi rũ bỏ áo chầu
Buổi sáng soi gương xanh thấy có cả ngàn núi
Chiều đứng tựa cây thông cao chờ con hạc cô đơn bay về
Qua kẽ mây thấy nguồn nước nhỏ đổ vào suối
Trong mưa cây thuốc trổ ra mầm tươi tốt
Còn gì bằng một gắp gỏi cá lô!
Bắt đầu treo tấm buồm lẻ loi lên hỏi thăm tới ghềnh câu cá

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đóng cổng nương thân núi Thước xa
Áo chầu cởi được trọn thân già
Sớm xem gương biếc non lồng bóng
Chiều tựa thông cao hạc tới nhà
Mạch suối tăm teo trong khói phủ
Thuốc non tươi tốt dưới mưa sa
Canh thuần gỏi vược cần chi nữa
Hỏi bến treo buồm lướt thẳng qua
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Tức sự