23/09/2020 15:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mình buồn tôi dễ chẳng buồn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:14

 

Mình buồn tôi dễ chẳng buồn,
Cá sông biếng lội, chim trên nguồn biếng bay.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mình buồn tôi dễ chẳng buồn