23/05/2022 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Linh khúc hoạ Tử Tái vận
湘靈曲和子載韻

Tác giả: Uông Nhận - 汪軔

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2021 21:36

 

Nguyên tác

湘娥一夕淚,
化作千年雨。
風吹洞庭秋,
月照香蘭語。
渺渺白波生,
神弦咽靈緒。
玄鶴立青松,
高唳刷臒羽。
蒼梧起素雲,
帝子游何許。
夜夜鼓瑟聲,
愁殺江頭女。

Phiên âm

Tương Nga nhất tịch lệ,
Hoá tác thiên niên vũ.
Phong xuy Động Đình thu,
Nguyệt chiếu hương lan ngữ.
Diểu diểu bạch ba sinh,
Thần huyền yết linh tự.
Huyền hạc lập thanh tùng,
Cao lệ xoát hoạch vũ.
Thương Ngô khởi tố vân,
Đế tử du hà hử.
Dạ dạ cổ sắt thanh,
Sầu sát giang đầu nữ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tương Nga buồn một đêm rơi lệ,
Hoá thành mưa đổ xuống ngàn năm.
Hồ Động Đình mùa thu gió thổi,
Hoa lan thơm trăng chiếu thì thầm.
Mặt hồ rộng xa xa sóng trắng,
Giây đàn thần nghẹn tiếng bổng trầm.
Trên tùng xanh những chim huyền hạc,
Vừa kêu to xoè cánh rỉa lông.
Đất Thương Ngô nổi vầng mây trắng,
Phải con vua du lãm đấy không?
Đêm đêm vang tiếng tranh tiếng sắt,
Mỹ nhân buồn đến chết đầu sông.
Tử Tái tức Dương Hậu 楊垕 (khoảng 1723-1754) tự Tử Tái, hiệu Sỉ Phu 恥夫, người Nam Xương 南昌, Giang Tây, thi nhân đời Thanh, cùng Uông Nhận 汪軔, Tưởng Sĩ Thuyên 蔣士銓, Triệu Do Nghi 趙由儀 hợp xưng Giang Tây tứ tử 江西四子. Tác phẩm có Sỉ Phu thi sao 恥夫詩鈔.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nhận » Tương Linh khúc hoạ Tử Tái vận