21/01/2022 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Muộn mằn
Tard dans la vie

Tác giả: Pierre Reverdy

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2009 01:53

 

Nguyên tác

Je suis dur
je suis tendre
Et j'ai perdu mon temps
A rêver sans dormir
A dormir en marchant
Partout où j'ai passé
J'ai trouvé mon absence
je ne suis nulle part
Excepté le néant
je porte accroché au plus haut des entrailles
A la place où la foudre a frappé trop souvent
Un coeur où chaque mot a laissé son entaille
Et d'où ma vie s'égoutte au moindre mouvement

Bản dịch của Ngô Quân Miện

Tôi khắc nghiệt
Tôi dịu dàng
Tôi đã mất bao thì giờ
Vì mộng mơ không ngủ
Và vừa ngủ vừa đi
Khắp nơi nào tôi qua
Đều thấy tôi vắng mặt
Tôi chẳng ở nơi nào
Trừ hư vô thăm thẳm
Nhưng tôi giữ kín trong gan ruột
Nơi trong tôi sét đánh bao lần
Một trái tim nơi mỗi chữ của tôi còn hằn vết cắt
Nơi mỗi lúc cựa mình rỏ máu cuộc đời tôi
Nguồn: Anh đã mơ về em biết mấy (thơ Pháp) NXB Hội nhà văn, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pierre Reverdy » Muộn mằn