03/12/2021 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại nhân ký viễn kỳ 2
代人寄遠其二

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2014 17:17

 

Nguyên tác

繡鈴任垂蓬髻,
丁香閑結春梢。
剩肯新年歸否,
江南綠草迢迢。

Phiên âm

Tú linh nhậm thuỳ bồng kết,
Đinh hương nhàn kết xuân tiêu.
Thặng khẳng tân niên quy phủ?
Giang nam lục thảo điều điều.

Dịch nghĩa

Chuông thêu rủ hững hờ trên búi tóc rối,
Mặc cây đinh hương mùa xuân đã kết trái trên ngọn.
Xin chàng hãy khẳng định năm mới có về nhà hay không?
Cỏ ở Giang Nam xanh tươi và trải dài xa xăm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chuông thêu rủ hững hờ tóc rối
Mặc đinh hương kết trái trên cành
Xuân này chàng có về chăng?
Giang Nam cỏ biếc giăng giăng chân trời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Đại nhân ký viễn kỳ 2