19/01/2022 02:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Toạ thiền (II)

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 08:42

 

Trưa vắng lim dim giữa bốn tường
Mình trần trạm khắc đủ xương sườn
Bạn già chợt đến trong giây lát
Tưởng giữa Chùa Tây gặp Tuyết Sơn
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Toạ thiền (II)