18/09/2020 22:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hát lên ta nhởi ta chơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:45

 

Hát lên ta nhởi ta chơi,
Mấy khi đèn hạnh[1] soi nơi quyển vàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Loại đèn lồng tán bằng giấy trắng, ngày xưa thường dùng nơi bàn học.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hát lên ta nhởi ta chơi