28/09/2022 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề tư đồ Trần Nguyên Đán từ đường
題司徒陳元旦祠堂

Tác giả: Trần Nghệ Tông - 陳藝宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2008 10:52

 

Nguyên tác

山僮扶輦曉衝泥,
纔到崑山日正西。
雨過泉聲穿石遠,
風搖竹影弗簷低。
鹽梅事去碑猶在,
星斗壇荒路轉迷。
寂寞洞天人羽化,
惟存行跡起餘悽。

Phiên âm

Sơn đồng phù liễn hiểu xung nê,
Tài đáo Côn Sơn nhật chính tê (tây).
Vũ quá tuyền thanh xuyên thạch viễn,
Phong dao trúc ảnh phất thiềm đê.
Diêm mai sự khứ bi do tại,
Tinh đẩu đàn hoang lộ chuyển mê.
Tịch mịch động thiên nhân vũ hoá,
Duy tồn hành tích khởi dư thê!

Dịch nghĩa

Từ sớm, mấy chú sơn đồng khiêng kiệu, vượt bùn lầy,
Tới Côn Sơn, mặt trời đã ngả về tây.
Hết mưa, tiếng suối xa xa xối vào đá,
Gió đưa cành trúc phơ phất trên mái hiên thấp.
Việc muốn mơ qua rồi, bia vẫn còn đầy,
Đàn Tinh Đẩu bỏ hoang, lối đi đã mờ.
Động phủ quạnh vắng, người bay lên tiên rồi,
Chỉ còn dấu vết gợi nên nỗi buồn man mác.

Bản dịch của Lê Thước

Ngự kiệu ban mai dạo nẻo lầy
Tới đền bóng đã xế về tây
Suối vang khe đá cơn mưa tạnh
Trúc rủ hiên nhà ngọn gió lay
Kìa sự diêm mai bia vẫn đó
Hỏi đàn tinh đẩu lối nào đây
Động tiên quạnh cõi người xa vắng
Dấu cũ còn in cám cảnh thay
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nghệ Tông » Đề tư đồ Trần Nguyên Đán từ đường