18/06/2024 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Đại Linh giang
渡大靈江

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 24/04/2010 01:26

 

Nguyên tác

征帆泛泛過爭河,
應節中流聽棹歌。
二百年來衣帶阻,
向今一葦帖晴波。

Phiên âm

Chinh phàm phiếm phiếm quá Gianh[1] hà,
Ứng tiết trung lưu thính trạo ca.
Nhị bách niên lai y đới[2] trở,
Hướng kim nhất vĩ thiếp tình ba.

Dịch nghĩa

Cánh buồm lênh đênh qua sông Gianh,
Cầm cờ tiết giữa dòng, nghe khúc đò đưa.
Đã hai trăm năm, con sông giải áo ngăn cách,
Mà nay một lá thuyền bình yên trong sóng lặng.

Bản dịch của Phụng Hà

Lênh đênh buồm lá vượt Linh Giang,
Giữa dòng cờ tiết, chài hát vang.
Hơn hai thế kỷ sông chia cắt,
Thuyền nay lặng sóng, lướt bình an.
Sông Đại Linh, cũng gọi là Linh giang, tức sông Gianh ở địa phận hai huyện Bình Chánh và Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, đó là cương giới giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong trong thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh.

[1] Đây là từ Nôm, tạm dùng chữ “tranh” để thay thế.
[2] Sông dải áo, ý nói sông nhỏ. Tuỳ Văn đế, sắp qua sông sang đánh nước Trần bảo với bề tôi: “Ta là cha mẹ dân, há vì con sông dải áo này mà không sang cứu họ ru?“

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Độ Đại Linh giang