12/04/2021 14:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chồng chất...

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi letam vào 01/09/2011 02:26

 

Chồng chất nỗi đời giăng mắc mãi
Tự nhiên mình thế biết làm sao
Mệnh thơ hồn nước hồn đương đại
Động bút là đau lệ muốn trào!
Đà Lạt 28.4.2002

Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Chồng chất...