23/05/2024 22:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoàn phiến
團扇

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 17:05

 

Nguyên tác

八月十五日,
月輪正當午。
皎影落寒洲,
掛在珊瑚樹。

Phiên âm

Bát nguyệt thập ngũ nhật,
Nguyệt luân chính đương ngọ.
Hiệu ảnh lạc hàn châu,
Quải tại san hô thụ.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Tháng tám ngày mười lăm,
Vành vạnh vầng trăng tỏ.
Ánh sáng ngời bãi xa,
Trăng treo đầu cây đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Đoàn phiến