02/12/2020 03:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn tỳ bà bỏ quên

Tác giả: Đồng Đức Bốn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 21/05/2007 14:56

 

Bỏ quên thì cứ bỏ quên
Đàn tỳ bà đó cái tên vẫn còn.
Dây một gảy khúc chon von
Dây hai gảy khúc trăng tròn ngắm hoa.
Dây ba gảy lúc người ta
Đói cơm rách áo vẫn là của nhau
Dây tư gảy khúc buồn đau
Nhắc ai còn nhớ tới câu hẹn hò
Bốn dây thành một con đò
Chở tôi tới giữa đôi bờ Trương Chi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồng Đức Bốn » Đàn tỳ bà bỏ quên