09/12/2021 12:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã thi kỳ 18
馬詩其十八

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2014 14:28

 

Nguyên tác

伯樂向前看,
旋毛在腹間。
只今掊白草,
何日驀青山?

Phiên âm

Bá Nhạc[1] hướng tiền khan,
Toàn mao tại phúc gian.
Chỉ kim bẫu bạch thảo,
Hà nhật mạch thanh san?

Dịch nghĩa

Nếu Bá Nhạc đứng đằng trước,
Với cái xoáy ở bụng.
Ngặt cái là nay cỏ khô ta còn bị lấy bớt,
Thì tới ngày nào mới vượt rặng núi xanh?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nếu Bá Nhạc vì ta xem tướng
Xoáy bụng lông hẳn ứng ngựa hay
Cỏ còn không đủ ăn đây!
Vượt núi xanh biết đến ngày nào ta?
[1] Tức Tôn Dương, người nước Tần thời Xuân Thu, giỏi xem tướng ngựa hay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Mã thi kỳ 18