26/10/2021 12:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư tức sự
山居即事

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2016 09:49

 

Nguyên tác

寂寞掩柴扉,
蒼茫對落暉。
鶴巢松樹遍,
人訪蓽門稀。
綠竹含新粉,
紅蓮落故衣。
渡頭煙火起,
處處采菱歸。

Phiên âm

Tịch mịch yểm sài phi,
Thương mang đối lạc huy.
Hạc sào tùng thụ biến,
Nhân phóng tất môn hy.
Lục trúc hàm tân phấn,
Hồng liên lạc cố y.
Độ đầu yên hoả khởi,
Xứ xứ thái lăng quy.

Dịch nghĩa

Trong cảnh tịch mịch khép cánh cổng gỗ
Bóng chiều đổ xuống mênh mang
Chim khách làm tổ đầy trên cây thông
Ít người đến thăm hỏi chiếc cổng gỗ
Tre non ngậm lớp phấn mới
Hoa sen đỏ để rơi rụng những cánh hồng
Nơi bến đò bắt đầu lên đèn
Nơi nơi người đi hái ấu trở về

Bản dịch của Giản Chi

Lặng lẽ khép cổng gỗ
Mênh mang bóng chiều đổ
Thông đầy tổ khách làm
Cổng ít người đến gõ
Phấn mới quên tre non
Cánh sen tàn rụng đỏ
Bến đò đang lên đèn
Hái súng về đây đó
Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Sơn cư tức sự