28/05/2022 07:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc cầu biết nói

Tác giả: Blaga Dimitrova - Блага Димитрова

Nước: Bungary
Đăng bởi hongha83 vào 02/11/2018 18:22

 

Bản dịch của Xuân Diệu

Một chiếc xe jip nhảy thót ngạc nhiên
Trên một cái cầu bằng thân cây trụi
Và dưới sông, trăng đáy nước lội ngầm
Những thân tre vang dội
Tranh nhau kể chuyện trước sau
như thế nào chúng đã hoá thành cầu
Từ những ngọn cao
Chúng là kẻ đầu tiên đã thấy
Chiếc cầu thép gãy lưng, sụp đổ
Những thanh niên bèn chạy tới. chặt tre
sát tận gốc, và lên vai vác
băng qua lầy, trèo non nhọn hoắt
Và giữa một đêm, tối như bưng mắt
đã xếp tre thành hàng
như những phím đàn của chiếc tờ-rưng
Nhạc khí dân gian, tiếng vang vọng tới
Vắt giữa đôi bờ, tờ-rưng ca ngợi
Nước Việt Nam, mạnh và dẻo như tre Việt Nam
Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Blaga Dimitrova » Chiếc cầu biết nói